logo spc spc
DESPRE MINE SERVICII TARIFE CONTACT
spc
m1
spc
spc spc spc
links
spc
Birou de traduceri în Timişoara, traduceri germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană
spc

Traduceri autorizate din engleză în română

spc
Traduceri în Arad, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară
spc

Traduceri engleză şi germană în Timisoara

spc

Apostile în Timişoara

spc
Traduceri legalizate Bucuresti
spc
Agentie de turism in Timisoara
spc
Infiintare firma Timisoara
spc

SERVICII DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARIAT

 

LEGALIZARE TRADUCERI

 

APOSTILARE DOCUMENTE ORIGINALE ŞI TRADUCERI

spc
Tarife servicii de traducere în Timişoara
spc
În general, tarifele diferă în funcţie de tipologia, dificultatea şi rapiditatea serviciilor care trebuie prestate. Vă asigurăm că, apelând la serviciile noastre, veţi face alegerea cea mai bună atât în ceea ce priveşte calitatea şi punctualitatea dar şi în ceea ce priveşte tarifele.
spc spc
spc spc
spcspc
spc
Traduceri:
  Tarifele de mai jos se aplică traducerilor efectuate din engleză/română sau română/engleză precum şi pentru franceză/română sau română/franceză.
Pentru tarifele celorlalte limbi vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau să ne trimiteţi prin e-mail documentele sau o mostră din documentele care trebuie traduse pentru a vă oferi o estimare de preţ şi un termen de predare.
 
sageata
traduceri tehnice (manuale/instrucţiuni de utilizare şi/sau întreţinere, specificaţii şi descrieri tehnice, documente de inginerie şi proiectare, documente specifice industriei grele şi uşoare, alte documente/fişiere specifice, etc.)- 20 lei/pagina
 
sageata
traduceri juridice (contracte comerciale şi private, acte judiciare, acte notariale şi avocaţiale de orice fel, regulamente şi legi, rapoarte, proceduri, sentinţe, etc.)
-traduceri medicale (avize medicale, analize medicale, scrisori medicale, informaţii clinice şi toxicologice, texte medicale generale, lucrări şi proiecte medicale, prospecte farmaceutice, reţete, etc.)
- 20 lei/pagina
 
sageata
traduceri economice/financiare/de afaceri (dosare de creditare, proceduri bancare, documentaţii contabile şi financiare, rapoarte, corespondenţă de afaceri, studii de piaţă, caiete de sarcini, prezentări, liste şi oferte de produse, facturi şi chitanţe, acte de la registrul comerţului, avize şi autorizaţii, acte de societate, etc.)
 
sageata
traduceri documente de stare civilă, documente de identitate (certificate de naştere, certficate de căsătorie, certificate de deces, livrete de familie, certificate de domiciliu, cărţi de identitate, paşaporarte, permise de şedere, caziere, etc.) - 20 lei/pagina
 
sageata
traduceri documente de studii (diplome, foi matricole, lucrări de licenţă/diplomă, programe analitice, adeverinţe şi certificate de orice fel, etc.)
 
sageata
traduceri documente auto (taloane, facturi, contracte de vânzare-cumpărare, verificări tehnice, asigurări, permise de conducere, etc.) - 20 lei/pagina
 
sageata
alte traduceri (certificate de proprietate, extrase CF, adeverinţe şi certificate eliberate de diferite autorităţi, autorizaţii, CV-uri, scrisori de intenţie, etc.) - 20 lei/pagina
 
spc
spc
spc
spc Interpretariat: spc
  Tarifele de mai jos se aplică interpretărilor efectuate din engleză/română sau română/engleză precum şi pentru interpretările efectuate din franceză/română sau română/franceză. Pentru tarifele celorlalte limbi vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.  
sageata interpretariat simultan, în cască - este cel mai dificil tip de interpretariat şi se foloseşte la conferinţe şi întâlniri la nivel înalt atunci când o parte din participanţi nu vorbesc limba sau limbile oficiale ale conferinţei/întâlnirii (interpretul este dotat cu cască şi microfon iar participanţilor le este transmisă traducerea prin căşti sau boxe, vorbitorul nu se face pauze pentru ca interpretul sau interpreţii să facă traducerea/ interpretarea). De obicei, serviciul de interpretariat simultan în cască este prestat de mai mulţi interpreţi. Este important ca aceşti interpreţi să stăpânească extraordinar de bine limbile pe care le interpretează. Uneori aceştia trebuie aduşi din alte oraşe, costurile pentru client devenind astfel considerabil mai ridicate. - începând cu 40 euro/ora/interpret  
sageata interpretariat simultan, gen whispering sau chouchoutage - se foloseşte la orice gen de întâlniri sau întruniri (interpretul stă în apropierea participanţilor care nu cunosc limba vorbitorului şi face interpretarea cu voce şoptită, pentru a nu deranja restul participanţilor. Nici în acest caz vorbitorul nu face pauze pentru a da timp interpretului sau interpreţilor să facă traducerea/ interpretarea). Ca dificultate nu se deosebeşte foarte mult de interpretariatul simultan în cască, diferenţa constă în faptul că nu se foloseşte nici un fel de aparatură pentru prestarea serviciului.
- începând cu 25 euro/ora/interpret
 
sageata

interpretariat consecutiv, cel mai des întâlnit, se foloseşte în diferite ocazii, de la întâlniri de afaceri la semnarea de documente în faţa notarului. Vorbitorul rosteşte o frază şi acordă un răgaz interpretului să o transpună celorlaţi participanţi în limba vorbită de aceştia. Uneori este necesară folosirea aparaturii de amplificare.
- începând cu 15 euro/ora/interpret

 
spc spc spc
spc Apostile: spc
spc Pentru tarifele acestui serviciu vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail. spc
sageata certificate de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de deces, adeverinţe de componenţă a familiei, adeverinţe de celibat, caziere, etc.)  
sageata acte de studii şi calificare profesională (diplome, foi matricole, programe analitice)  
sageata acte avocaţiale şi notariale (procuri, declaraţii, acte de vânzare-cumpărare, sentinţe civile şi penale, etc.)  
sageata acte ale societăţilor comerciale (certificate de înregistrare, acte constitutive, acte adiţionale, decizii ale asociaţilor, caziere fiscale, etc.)  
spc spc spc
  Intermedieri pentru afaceri (servicii oferite cetăţenilor străini):  
spc Pentru tarifele acestor servicii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
spc
sageata înfiinţări societăţi comerciale spc
sageata acte notariale necesare la Registrul Comerţului spc
sageata traduceri documente şi corespondenţă de afaceri spc
sageata consultanţă juridică, reprezentare avocaţială în Justiţie spc
sageata contabilitate primară, depunere documente la Finanţele Publice spc
sageata intermedieri imobiliare (terenuri sau spaţii comerciale pentru societăţi) spc
spc spc spc
spcspc
spc